Warmia i Mazury, to region położony w Północno - Wschodniej Polsce. Jego charakterystyczną cechą są piękne, rozległe lasy oraz położone wśród nich liczne jeziora. O pięknie tej ziemi może świadczyć fakt, że Kraina Wielkich Jezior Mazurskich reprezentuje Polskę w światowym plebiscycie na Nowe 7 Cudów Natury (www.mazurycudnatury.pl)

Stolicą Warmii jest Olsztyn. Właśnie w Olsztynie, w grudniu 1991 r. powstało Biuro Polowań "DIANA" będące integralną częścią Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Związku Łowieckiego w Olsztynie. Mimo, że wówczas w naszym Kraju działało wiele firm zajmujących się organizacją i sprzedażą polowań, brakowało w naszym regionie biura polowań związanego z miejscowymi kołami łowieckimi i potrafiącego w pełni zaprezentować ich bogatą ofertę. Nikt tak dobrze nie zrozumie myśliwego jak inny myśliwy. Stąd też powstała myśl o stworzeniu regionalnego biura polowań Polskiego Związku Łowieckiego, które pośredniczyłoby między Kołami Łowieckimi i myśliwymi z całej Europy.

Po zmianie obowiązujących w Polsce przepisów, związanych z organizacją polowań dla cudzoziemców, nasze biuro przekształciło się i powstała spółka "DIANA -PZŁ" powołana przez Polski Związek Łowiecki. Spółka uzyskała wymaganą prawem koncesję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (nr 153) na sprzedaż polowań. W chwili obecnej działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Wojewodę Warmińsko Mazurskiego.

 

Działalność naszego biura koncentruje się na terenie Okręgu Olsztyńskiego PZŁ. Na jego terenie koła łowieckie dzierżawią 183 obwody. Powierzchnia obwodów to ponad 1,2 mln. ha z czego prawie 400 tys. ha to słynące z piękna i naturalnego charakteru lasy. Koła łowieckie – nasz główny współpracownik w zakresie terenów do polowań – pozyskują w swoich obwodach corocznie ponad 2,5 tys. jeleni, 8 tys. saren, 14 tys. dzików oraz ok. 250 danieli. To właśnie zwierzyna gruba jest głównym bogactwem łowisk Warmii i Mazur.

Za pośrednictwem naszego biura polują głównie myśliwi z Europy, zwłaszcza Niemiec i Danii, ale gościmy również myśliwych z Belgii, Szwecji, Francji, Holandii a także innych krajów Europy. Prowadzimy stała współpracę z biurami polowań w Niemczech. Mamy również swojego przedstawiciela w Danii. Naszym gościom zapewniamy "rodzinną" atmosferę pobytu, wysoki standard zakwaterowania oraz możliwość polowania wśród wspaniałej, naturalnej przyrody. W ostatnich latach myśliwi zagraniczni pozyskiwali za naszym pośrednictwem średnio 700-800 szt. zwierzyny grubej w sezonie, w tym ponad 60 jeleni – byków, 330 rogaczy, oraz 250-350 dzików. Co roku kilkadziesiąt trofeów zostaje wycenionych wg formuły C.I.C. i osiąga wartości medalowe.

Założenia przyjęte na początku działalności są realizowane również dzisiaj. W dalszym ciągu jest to "biuro myśliwych dla myśliwych". Znajdziemy polowanie dla każdego i na każdą kieszeń. Poza polowaniem nasz region gwarantuje wiele atrakcji nie tylko dla myśliwych ale również ich Rodzin. Prawie 20 letnia praktyka pozwoliła nam wypracować najlepsze metody działania. Doskonale znając tereny łowieckie oraz możliwości Kół Łowieckich na terenie Warmii i Mazur, jesteśmy w stanie zrealizować praktycznie każde zamówienie dotyczące polowania i innych form aktywnej turystyki. Oferujemy przystępne ceny i szybkie terminy realizacji zamówień a także możliwość odpoczynku w pięknie położonych i czystych ekologicznie terenach.

Z pozdrowieniem polskich myśliwych
"DARZ BÓR"