Szanowni Koledzy

Diana-PZŁ spółka z o.o. od początku swej działalności jest związana z kołami łowieckimi Olsztyńskiego Okręgu PZŁ. Z czasem nawiązaliśmy również współpracę z kołami mającymi swoje siedziby w innych okręgach, a dzierżawiące na terenie Warmii i Mazur obwody łowieckie. Myślą przewodnią założyciela Biura Polowań Diana – nieżyjącego już Kol. Stanisława Wróbla było wykorzystanie potencjału łowisk Warmii i Mazur w związku z łatwością nawiązywania kontaktów z myśliwymi, głównie z Niemiec, chętnie przyjeżdżającymi w celach turystycznych. Obecność biura polowań w Olsztynie znacznie ułatwiało również kontakt z kołami zarówno pod względem organizacji jak i rozliczania polowań.

 

Fakt, że spółka „Diana-PZŁ” jest w całości własnością PZŁ obliguje nas do pełnej otwartości i jawności zasad działania i rozliczania polowań. Cała Rada Nadzorcza jak również Prezes Zarządu Spółki nie pobierają wynagrodzenia. Również jako nieliczni w Kraju oficjalnie określamy wysokość pobieranej prowizji. Według naszej wiedzy nie należy ona do najwyższych.

Jesteśmy zainteresowani długotrwałą współpracą w zakresie organizacji polowań, oferujemy swój czas, posiadaną wiedzę i doświadczenie aby maksymalna satysfakcja myśliwego zagranicznego wiązała się nierozerwalnie z jak największą korzyścią dla koła łowieckiego. Staramy się pielęgnować dobre kontakty, gwarantując pełną i rzetelną informację na temat organizowanych polowań. Ważnym dla kół łowieckich aspektem naszej działalności jest szybkość i terminowość w zakresie regulowania należności za przeprowadzone polowania. Średni czas przelania środków finansowych od momentu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury to 5 do 7 dni.

Na podkreślenie zasługuje również fakt, że dochód osiągnięty przez spółkę w pierwszej kolejności jest przeznaczony na wspieranie działalności PZŁ w Okręgu Olsztyńskim – w ostatnim roku za pośrednictwem wykupionych reklam wspieraliśmy wydanie monografii przyrodniczo – łowieckiej „Północno Wschodnia Kraina Łowiecka” oraz kwartalnika „Myśliwiec Warmińsko – Mazurski”.