Darz Bór!

Serdecznie witamy na stronie internetowej Spółki z o.o. „Diana – PZŁ”.
Korzystając z niej można poznać historię i dzień dzisiejszy naszej firmy, zapoznać się z warunkami współpracy
i aktualną ofertą polowań oraz dowiedzieć się wszystkiego o organizowanych przez nas polowaniach na Warmii i Mazurach.

Zapraszamy!

Darz Bor!

Welcome to the website of Limited Liability Company "Diana - Hunting Association. "Using it you can learn about the history and the present day of  our company, review the terms of cooperation and the current offer hunting and learn all about how we organize hunts in Warmia and Mazury.

Welcome!

Weidmannsheil!

Wir begrüßen Sie sehr herzlich auf der Webseite der GmbH „Diana – PZŁ”. Geschichte und Gegenwart unserer Firma, Bedingungen einer Zusammenarbeit, das aktuelle Jagdangebot stehen Ihnen hier zur Verfügung. Darüber hinaus erfahren Sie alles, was die unsererseits veranstalteten Jagden im Ermland und in Masuren betrifft.

Fühlen Sie sich eingeladen!