Biuro polowań Polskiego Związku Łowieckiego, założone w 1991 roku.

Diana

Obwody Łowieckie

W Polsce jedyną organizacją zrzeszającą myśliwych jest Polski Związek Łowiecki, który swój system gospodarki łowieckiej opiera na działalności kół łowieckich dzierżawiących obwody łowieckie.

Ponadto Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego posiada w swojej jurysdykcji 36 obwodów łowieckich, których powierzchnia przekracza 250 000 ha. Funkcjonują one w ramach 18 Ośrodków Hodowli Zwierzyny (OHZ) ulokowanych na terenie całej Polski.

Obwody 

 1. OHZ „DRETYŃ”
 2. OHZ „GIERŁOŻ”
 3. OHZ „MIKOŁAJKI”
 4. OHZ „KUJAN”
 5. OHZ „SZUBIN”
 6. OHZ „GRODNO”
 7. OHZ „RYPIN”
 8. OHZ „ROŻNIATY”
 9. OHZ „NIECIECZ”
 10. OHZ „GOLA”
 11. OHZ „CZEMPIŃ”
 12. OHZ „KROŚNIEWICE”
 13. OHZ „GRADÓW”
 14. OHZ „MROKÓW”
 15. OHZ „PRZYBYSZEW”
 16. OHZ „MOSZNA”
 17. OHZ „LISIĘCICE”
 18. OHZ „WOŁOWIEC”

Do zadań OHZ należy między innymi: prowadzenie wzorcowego zagospodarowania łowisk, wdrażanie nowych osiągnięć z zakresu łowiectwa, prowadzenie badań naukowych, odtwarzanie populacji zanikających gatunków zwierząt dziko żyjących oraz prowadzenie szkoleń z zakresu łowiectwa.

Tak więc myśliwi udający się na polowanie do Ośrodków Hodowli Zwierzyny Zarządu Głównego PZŁ mają pewność, że trafiają pod opiekę znakomitych specjalistów.